Etkö löydä etsimääsi? Kokeile tarkennettua hakua

Alustat

YLEISET MYYNTI- JA KÄYTTÖEHDOT

1. Soveltamisala

GameStop+ on GameStop Oy:n, jonka osoite on GameStop Kampin, Urho Kekkosen katu 1, 00100 Helsinki, kanta-asiakasohjelma (jäljempänä "GameStop"). Seuraavat Yleiset osallistumisehdot säätelevät GameStop+:n käyttöä GameStop+-kortinhaltijan toimesta (jäljempänä "Asiakas" ja/tai "Kortinhaltija") kaikissa GameStopin myymälöissä Suomessa (jäljempänä "GameStop-myymälä"). Lisäksi GameStop+:a käyttämällä tehtyihin kauppoihin sovelletaan GameStopin Yleisiä liiketoimintaehtoja, jotka ovat nähtävissä osoitteessa www.gamestop.fi/Loyalty

2. Perusperiaatteet, soveltuvuus, kortin toimittaminen

2.1 GameStop+-ohjelmaan osallistuminen on sidottu Kortinhaltijaan henkilökohtaisesti, ts. vain Kortinhaltija henkilökohtaisesti voi käyttää ohjelman alla syntyneitä oikeuksia. Kortti ei ole siirrettävissä; Kortinhaltija ei voi luovuttaa GameStop+-korttiaan kolmansille osapuolille.

2.2 Osallistuminen GameStop+-ohjelmaan on Kortinhaltijalle maksutonta.

2.3 Saadakseen GameStop+-kortin, Asiakkaan tulee täyttää hakemus. Asiakas voi samanaikaisesti hakea vain yhtä GameStop+-korttia. GameStop+-korttia voi hakea henkilökohtaisesti GameStopin Suomessa sijaitsevissa myymälöissä tai rekisteröitymällä verkossa osoitteessa www.gamestop.fi. GameStopilla on yksinomainen oikeus päättää, myöntääkö se kortin. GameStop+-kortin myöntämisestä ei seuraa laillista oikeutta.

2.4 Hakemuksessaan hakijan tulee todistaa, esittämällä voimassa olevan henkilökorttinsa GameStop-myymälän henkilökunnalle, että hän on vähintään 18-vuotias (kahdeksantoista), hänellä on pysyvä asuinpaikka Suomessa ja että hänen hakemuksessaan esittämät etu- ja sukunimeä, osoitetta ja syntymäpäivää koskevat henkilötiedot ovat oikeita.

2.5 Asiakkaan tulee olla vähintään 18-vuotias (kahdeksantoista), jotta hänelle voidaan myöntää GameStop+-kortti. Korttia ei voida myöntää alle 18-vuotiaille (kahdeksantoista) henkilöille.

2.6 Kun hakemus on tarkastettu, Asiakkaalle annetaan GameStop+-kortti. GameStop ilmoittaa asiakkaalle välittömästi, mikäli hakemusta ei hyväksytä.

2.7 Jos hakemus tehdään sähköisesti verkossa, Asiakas saa väliaikaisen GameStop+-kortin. Tämä voidaan vaihtaa lopulliseen korttiin missä tahansa Suomessa sijaitsevassa GameStop-myymälässä.

2.8 GameStop voi myöntää Kortinhaltijalle pääsyn sellaisille verkkosivuston osille, joille pääsy on rajoitettu ja joilla GameStop+-ohjelmaan liittyviä tietoja voi tarkastella, Kortinhaltijaa koskevia henkilötietoja voi hallita ja joilla on mahdollista tehdä ostoksia käyttämällä GameStopin pelien ostamisesta kertynyttä bonussaldoa. Pääsyn lisäksi oikeutta tällaiseen verkkokäyttöön tai sen saatavuuteen tai tiettyihin toimintoihin ei ole tai myönnetä.

2.9 Kortinhaltija on velvollinen suojelemaan GameStop+-korttia kolmansien osapuolien käyttöä kohtaan ja pitämään verkkopalvelun sisäänkirjautumistiedot salaisina.

2.10 Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa GameStopille (GameStopille Urho Kekkosen katu 1, 00100 Helsinki, nhelp@gamestop.com, www.gamestop.fi) postitse tai sähköpostitse mahdollisista muutoksista tietoihin, jotka Asiakas antoi tehdessään hakemustaan.

3. GameStop+-ohjelman yleinen sisältö

3.1 Osallistumalla GameStop+-ohjelmaan, Kortinhaltija saa bonusta myydessään pelejä GameStopille. GameStop+-kortti voi myös oikeuttaa alennuksiin ja/tai etuihin kampanjatarjousten yhteydessä sekä jokaisen GameStop-myymälässä tehdyn ostoksen yhteydessä rajoitetun ajan. Kortinhaltijalle ilmoitetaan tällaisista erikoisalennuksista/-eduista postitse, sähköpostitse tai multimedia-/tekstiviestillä.

3.2 Tasojen 01 ja 02 kortinhaltijat saavat viiden prosentin bonuksen (jäljempänä "Vaihtobonus") korttibonuksen muodossa kulloinkin sovellettavaa GameStopin määräämää vaihtohintaa vastaan GameStopin ostaessa (käytettyjä) pelejä GameStop-myymälöissä. Tason 03 kortinhaltijat saavat 10 %:n Vaihtobonuksen ja Epic-tason kortinhaltijat saavat 15 %:n Vaihtobonuksen. Edellytyksenä on, että pelit, joita Kortinhaltija tarjoaa vaihdossa, ovat käytettävässä kunnossa ja että Yleisten liiketoimintaehtojen mukaiset pätevän vaihdon edellytykset ovat täyttyneet. GameStopilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta vaihtokauppojen tekemiseen Kortinhaltijan kanssa. 3.2.1 (a) Tasojen 01 ja 02 kortinhaltijat saavat 15%n Vaihtobonuksen Ennakkovarauksia kohti; (b) Tason 03 kortinhaltijat saavat 25%:n Vaihtobonuksen Ennakkovarauksia kohti; Epic-tason kortinhaltijat saavat 35%:n Vaihtobonuksen Ennakkovarauksia kohti 3.2.2 (a) Tason 02 kortinhaltijat saavat 5%:n alennuksen LOOT -tuoteryhmän vaatteista/asusteista; (b) Tason 03 kortinhaltijat saavat 10%:n alennuksen LOOT -tuoteryhmän vaatteista/asusteista; (c) Epic-tason kortinhaltijat saavat 15%:n alennuksen LOOT -tuoteryhmän vaatteista/asusteista. 3.2.3 (a) Tason 01 kortinhaltijat saavat 10%:n alennuksen @Play –tuotteista; (b) Tason 02 kortinhaltijat saavt 20%:n alennuksen @Play –tuotteista; (c) Tason 03 ja Epic-tason kortinhaltijat saavat 30%:n alennuksen

@Play –tuotteista.

3.3 GameStopin erikoiskampanjatarjoukset koskien vaihdettavia pelejä, joista GameStop maksaa asiakkailleen korotetun, Asiakkaille lupaamansa erikoisvaihtohinnan, eivät kuulu yllä olevan kohdan mukaisen Vaihtobonuksen piiriin. Vaihtobonusta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin ja alennuksiin. 3.3.1 Kanta-asiakas-alennuksia @Play –tarvikkeista ja LOOT -tuoteryhmän vaatteista/asusteista ei ole mahdollista yhdistää muihin tarjouksiin tai alennuksiin @Play -tuotteista ja LOOT-tuoteryhmän vatteista /asusteista.

3.4 Saadakseen Vaihtobonuksen GameStopille vaihtamistaan peleistä, Asiakkaan tulee - teknisistä syistä johtuen - esittää GameStop+-korttinsa GameStop-myymälän henkilökunnalle ennen kuin kassatapahtuma saadaan päätökseen. Jos Kortinhaltija ei näin toimi, oikeutta Bonuksen saamiseen takautuvasti ei ole. 3.5 GameStop myöntää GameStop+-ohjelmaan osallistuville henkilöille laajennetun vaihto-oikeuden (jäljempänä "Tyytyväisyystakuu") . Tason 03 ja Epic-tason kortinhaltijat voivat, antamatta syytä, vaihtaa Kierrätetyn pelin (yksi kerta per ostos) seitsemän päivän kuluessa ostoksesta, ja saada tilalle toisen samanhintaisen tai halvemman Kierrätetyn tuotteen. Erotus talletetaan GameStop+-kortille bonussaldona ja sitä voidaan käyttää ainoataan maksettaessa GameStop-myymälöistä ostettuja tuotteita; Kortin bonussaldoa ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi siirtää tilille. Tyytyväisyystakuun hyödyntämisen edellytyksenä on, että Kierrätetty peli, jonka kortinhaltija haluaa vaihtaa, on toimintakuntoinen. Tyytyväisyystakuun piirissä vaihdetuilla peleillä ei ole palautusoikeutta.GameStop ei ole velvollinen tekemään Tyytyväisyystakuun mukaisia vaihtoja.

4. Korttien bonussaldot

4.1 Peleillä käydystä kaupasta saadut bonukset voidaan tallettaaa GameStop+ -kortille. Bonussaldolle ei kerry korkoa; hakemusta tehdessään Asiakas hyväksyy, että hänellä ei ole oikeutta mihinkään vastaavaan korkoon. GameStop pyytää huomioimaan, että bonuksen hankkimisella GameStop+-kortille saattaa olla verotuksellista merkitystä.

4.2 GameStop+-kortille ladattava Enimmäisbonusmäärä on yhteensä 1 000 euroa. Jos bonussaldo nousee tätä korkeammaksi, GameStop+-korttia ei voi enää käyttää pelien kauppaamiseen GameStopille, kunnes bonussaldo on vastaavasti vähentynyt GameStopin myymälöissä tehtyjen hankintojen myötä alla olevan kohdan 4.3 mukaisesti.

4.3 Kortin bonussaldoa voi käyttää maksettaessa GameStop-myymälöistä ostettuja tuotteita. Tätä tarkoitusta varten brutto-ostohinta vähennetään kortin bruttomääräisestä bonussaldosta. Jos ostohinta ylittää kortilla käytettävissä olevan bonussaldon, Kortinhaltijan tulee maksaa ostohinnan ja kortin bonussaldon välinen erotus. Kortin bonussaldoa ei valitettavasti voi käyttää maksettaessa ostoksia Suomen ulkopuolella sijaitsevissa GameStop-myymälöissä verotuksellisista syistä.

4.4 Kortin bonussaldoa ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi siirtää tilille.

4.5 Kortinhaltija voi tarkastaa korttinsa bonussaldotilanteen milloin tahansa todistettuaan henkilöllisyytensä GameStop-myymälässä.

4.6 Asiakkaan kortin bonussaldoon lisätyt yksittäiset bonusmäärät raukeavat lisäämistä seuraavan kolmannen kalenterivuoden päättyessä. Esimerkki: Jos tilille maksettiin bonusta vuonna 2012, oikeus kyseiseen bonussummaan päättyy vuoden 2015 lopussa.

5. Katoaminen ja varkaus

Kortinhaltijan tulee ilmoittaa GameStopille välittömästi, jos hänen GameStop+-korttinsa katoaa tai se varastetaan, jotta GameStop voi sulkea kortin. Sama koskee myös kadonneita verkkotunnistautumisen sisäänkirjautumistietoja. Kun kadonnut kortti on suljettu, Asiakas voi pyytää uutta GameStop+-korttia milloin tahansa mistä tahansa GameStopin Suomessa sijaitsevasta myymälästä.

GameStop ei ole vastuussa mahdollisesta kortin bonussaldon katoamisesta, jos kortti katoaa tai se varastetaan ja Kortinhaltija laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa asiasta GameStopille tai ilmoittaa asiasta GameStopille viiveellä, edellyttäen, että GameStop ei ole (yhteis)vastuussa bonuksen katoamisesta. Kohdan 7 mukaisia vastuunrajoituksia sovelletaan. Tällöin Kortinhaltija ei ole oikeutettu hyvitykseen kortin jäljellä olevasta bonussaldosta.

6. Irtisanominen

6.1 Kortinhaltija voi irtisanoa GameStop+-kortin käyttöä koskevan sopimuksen kirjallisella GameStopille toimitetulla irtisanomisilmoituksella milloin tahansa ja ilman irtisanomisaikaa. Tässä tapauksessa kortti tulee palauttaa postitse GameStop Kampin toimipisteeseen, joka sijaitsee osoitteessa Urho Kekkosen katu 1, 00100 Helsinki, tai se tulee luovuttaa GameStop-myymälään tai Kortinhaltijan tulee tuhota kortti. Irtisanomisen seurauksena kortilla oleva bonussaldo menetetään. Bonussaldoa ei ole mahdollista aktivoida uudelleen uuden GameStop+-kortin hankkimisen yhteydessä sen jälkeen kun se on jo kertaalleen irtisanottu.

6.2 GameStop voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. GameStopilla on oikeus välittömästi mitätöidä ja ottaa GameStop+-kortti takaisin, jos Asiakas ja/tai kolmas osapuoli käyttää GameStop+-korttia väärin.

6.3 Lisäksi GameStop varaa oikeuden lopettaa GameStop+-ohjelman milloin tahansa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, ja perustellusta syystä se voi tehdä niin jopa ilman ilmoitusta, jolloin se myös voi osapuolten etujen turvaamiseksi täydentää, muuttaa tai lopettaa GameStop+-ohjelman.

6.4 Oikeus irtisanoa perustellusta syystä säilyy muuttumattomana.

6.5 Siinä tapauksessa, että sopimus irtisanotaan irtisanomisilmoituksella tai että sopimussuhde päättyy muulla tavoin, GameStop toimittaa Asiakkaalle kortilla sopimussuhteen irtisanomis- tai päättymishetkellä olevaa bonussaldoa vastaavan suuruisen kupongin tai setelin.

7. Vastuu

7.1 GameStop on rajoituksetta vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat GameStopin, sen työntekijöiden ja edustajien tahallisista toimista tai törkeästä huolimattomuudesta, jos vikoja tai puutteellisuuksia on pyritty vilpillisesti salaamaan, jos laatutakuu on annettu sekä kaikkien sellaisten vahinkojen osalta, jotka ovat seurausta kuolemantapauksista, ruumiinvammoista tai terveydellisistä haitoista.

7.2 GameStop on vastuussa muista vahingoista vain siinä tapauksessa, että laiminlyönti koskee velvollisuutta, jonka suorittaminen on välttämätöntä sopimuksen asianmukaiselle täytäntöönpanolle ja jonka noudattamisesta toinen osapuoli on riippuvainen (perusvelvollisuus) ja jos vahinko on tyypillinen ja ennalta-arvattava palveluiden sopimuksenmukainen käyttö huomioiden. Suomen tuotevastuulain ja/tai kuluttajansuojalain mukainen vastuu säilyy ennallaan ja muuttumattomana. GameStopin kaikki tämän ylittävä vastuu jää sopimuksen ulkopuolelle.

8. Muut asiat

8.1 Elinkeinonharjoittajien välisen kaupankäynnin osalta osapuolet sopivat, että GameStopin ja Asiakkaan välisen sopimussuhteen toimeenpanoon liittyvät erimielisyydet ratkaistaan GameStopin kotipaikassa. Oikeuspaikkana toimii GameStopin kotipaikka myös sellaisissa kaupankäynneissä, joiden osapuolet eivät ole elinkeinonharjoittajia, jos käyttäjällä ei ole oikeuspaikkaa Suomessa tai jos käyttäjän asuinpaikka tai olinpaikka eivät ole tiedossa sillä hetkellä kun toimiin on ryhdytty.

8.2 Sopimussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Suomen lainsäädäntöä; YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta.

Tämän tuotteen voitte ennakkovarata verkossa ja noutaa myymälästä.


Kuinka se toimii?

  • 1: Etsi ennakkovarattava tuote gamestop.fi –verkkosivuiltamme ja klikkaa Click + Collect –painiketta.
  • 2: Tämän jälkeen voitte valita myymälän, mistä noudatte ennakkovarauksen, maksatte varauksesta myös pienen pantin.
  • 3: Tuote on noudettavissa julkaisupäivänä.


Ota huomioon, että pakettitarjoukset eivät ole osa Click + Collectia.

Ota huomioon: Tämä on digitaalinen tuote. Koodi tulee saataville verkkoon GameStop+ -tilisi ’’Ostot’’- osioon.


Ennen kuin digitaalinen koodi tulee saataville, osto tarkistetaan manuaalisesti.


Jos osto on tehty normaalin virka-ajan ulkopuolella, klo. 09:00-17:00, tämä saattaa hidastaa oston käsittelyä. Peräkkäisten ostojen pitäisi olla heti saatavilla.


Ota huomioon: Digitaalisia tuotteita ei voi peruuttaa eikä vaihtaa sen jälkeen, kun osto on tehty.

Ota huomioon: Tämä on digitaalinen tuote. Koodi tulee saataville verkkoon GameStop+ -tilisi ’’Ostot’’- osioon.


Ennen kuin digitaalinen koodi tulee saataville, osto tarkistetaan manuaalisesti.


Jos osto on tehty normaalin virka-ajan ulkopuolella, klo. 08:00-16:00, tämä saattaa hidastaa oston käsittelyä. Peräkkäisten ostojen pitäisi olla heti saatavilla.


Ota huomioon: Digitaalisia tuotteita ei voi peruuttaa eikä vaihtaa sen jälkeen, kun osto on tehty.